Onofficieel archief reisinformatie Nederlands Openbaar Vervoer

Dit is een onofficieel archief van de aankomst- en vertrektijden van de treinen in Nederland en het meeste andere openbaar vervoer. Gegevens beschikbaar gesteld via de NS API en via het NDOV Loket van Stichting OpenGeo zijn hier in hun ruwe vorm gearchiveerd. Meer informatie over het archief is te vinden op het NDOV forum.

Contact & copyright

De reisinformatie zelf is onder verschillende licenties vrijgegeven voor gebruik/herdistributie en is dus min of meer open data. De verzameling van deze (historische) gegevens is een nieuw, afgeleid product. Het Onofficieel archief reisinformatie Nederlands Openbaar Vervoer van Adriaan van Natijne is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie. Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via adriaan [@] fwrite . org.

Data documentatie

Algemene informatie over de verschillende bronnen is beschikbaar bij het NDOV Loket. Graag wijs ik op de volgende berichten op de NDOV forum: stationscodes in HAFAS; details over de OV-Fietsen & actuele posities. De informatie 'DSI', dat mogelijk voor 'Dynamische Stations Informatie' staat, is vergelijkbaar met de informatie uit de NS API.

Beschikbare data

Een chronologisch overzicht van alle beschikbare data en een overzicht van alle bijhorende hash-files.

Gefilterde data

In samenwerking met Simon Pellegrom is een samengesteld, gefilterd archief gecreëerd. Per 2021-06-07 is de eerste versie publiek beschikbaar. Deze dataset is een combinatie van onze archieven, ontdaan van duplicaten. Berichten zijn gegarandeerd in een uniforme structuur met vier kolommen: tijd, station, bericht en hash. Er is echter geen garantie dat het bericht zelf juist of volledig is. Verder is de data gesplitst op type en gegarandeerd in chronologische volgorde.

De reisinformatie zelf is onder verschillende licenties vrijgegeven voor gebruik/herdistributie en is dus min of meer open data. De verzameling en combinatie van deze (historische) gegevens vormen een nieuw, afgeleid product. Het Samengesteld archief reisinformatie Nederlands Openbaar Vervoer van Adriaan van Natijne & Simon Pellegrom is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie. Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via adriaan [@] fwrite . org.

Ruwe brondata

Deze dataset bevat de ruwe data, zoals ontvangen op de loggers. De dataset is onderverdeeld in een aantal mappen, naar tijd, herkomst of type data.

De volgende ontvangers zijn kortere of langere tijd actief geweest:

DE-Co (open dir)
Logger ondergebracht bij Contabo.
DT-HP, DT-RPi (open dir), DT-Rpi-oud
Development en backup logger(s), achter een consumentenverbinding.
AMS-Aurora, AMS-Aurora-archive, AMS-Rpi & FR-Sw
Historische loggers, voorheen bij PCExtreme ondergebracht (AMS) en bij Online.fr (FR).
dumps
Samengevoegde versies van de bovenstaande voor DSI, DVS, HAFAS en RIT. Hoofzakelijk archief van oude logger structuur en gaat terug tot 2011.

Beschikbare data, statistiek

Getoonde grafieken zijn gebaseerd op samenvattingen van de databestanden, waarbij het aantal berichten per maand geteld is. Één bericht kan informatie over honderden ritten bevatten. Het aantal berichten is dus vooral een indicatie van de werking van het ontvangst-systeem.
Als een bestand door beschadiging onleesbaar is, wordt een lengte van nul berichten aangenomen. In praktijk blijkt deze aanname ongegrond en is van veel hier als leeg aangenomen dagen wel (beperkt) data beschikbaar.


Home - Contact en licentie
Generated: 2024-05-06 19:32 CEST, last update included: 2024-05-06 03:59 CEST.